Όροι & Προϋποθέσεις

Η ιστοσελίδα www.epb.gr ανήκει στην ELECTRIC POWER BIKES.
Η χρήση της ιστοσελίδας μας διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Όλα τα δεδομένα της ιστοσελίδας μας είναι αξιόπιστα, κατά τη χρονική στιγμή της καταχώρησής τους. Παρόλα ταύτα δεν παρέχουμε εγγύηση, πως όλα τα πληροφοριακά στοιχεία είναι πλήρως έγκυρα ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό η ELECTRIC POWER BIKES δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που επισκέπτες της ιστοσελίδας μας υποστούν ζημία κατά την χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας μας.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ενδεχόμενους κινδύνους από την περιήγησή τους στη ιστοσελίδα μας. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση μη πρόκλησης ζημίας κατά περιουσιακών σας στοιχείων από την χρήση της ιστοσελίδας μας.
Δεν παρέχουμε εγγύηση για την τήρηση απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων, όταν επισκέπτεσθε άλλες ιστοσελίδες, με τις οποίες είναι συνδεδεμένη η δική μας ιστοσελίδα, διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να τις ελέγξουμε.
Η ELECTRIC POWER BIKES έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε πληροφορία περιέχεται στην ιστοσελίδα μας www.epb.gr χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ανακοίνωση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται δεδομένο, ότι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται στις τροποποιήσεις.
Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται στην ιστοσελίδα www.epb.gr είναι πνευματικά δικαιώματα και ιδιοκτησία της ELECTRIC POWER BIKES. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.
Η ELECTRIC POWER BIKES έχει το δικαίωμα να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.
Θεωρείται ότι όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας συμφωνούν και δεσμεύονται με τους παραπάνω όρους και τις προϋποθέσεις.
Εάν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
Η εταιρία ELECTRIC POWER BIKES προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω. Ο επισκέπτης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του www.epb.gr ,μόνο εφόσον είναι σύμφωνος και τους αποδέχεται πλήρως.

1) Πρόσβαση/Επικοινωνία

Η εταιρία ELECTRIC POWER BIKES παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.epb.gr. Στους επισκέπτες/χρήστες δίνεται η δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω της χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Η εταιρία ELECTRIC POWER BIKES μεριμνά για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες για τη χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003,Ν.2251/1994) και του κοινοτικού δικαίου. Ο επισκέπτης πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου www.epb.gr σε οποιαδήποτε διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης της οποίας κάνει χρήση μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον διαδικτυακό τόπο www.epb.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση να γίνεται ρητή αναφορά για το αντίθετο.
Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.epb.gr έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού καταστήματος ELECTRIC POWER BIKES και του διαδικτυακού τόπου www.epb.gr. Τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στο εικονίδιο «Επικοινωνία» καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου του καταστήματος, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του www.epb.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον επισκέπτη /χρήστη, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο , στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας.

2) Εγγραφή χρήστη/Δημιουργία Λογαριασμού

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης κρίνει ότι επιθυμεί την εγγραφή του στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.epb.gr βεβαιώνει ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει είναι πλήρη και αληθή σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται να συμπληρώσει από το www.epb.gr για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού.

2α) Εγγραφή (δημιουργία μέλους)

Ο πελάτης ανατρέχοντας στο εικονίδιο «δημιουργία λογαριασμού» και πατώντας το, οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει στοιχεία που έχουν ως εξής: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας(περί νομικών προσώπων) Aριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ταχυδρομικός Κώδικας, Κωδικός Πρόσβασης (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης).

2β) Εγγραφή στο newsletter (ενημερωτικό δελτίο)

Στον επισκέπτης της ιστοσελίδας www.epb.gr παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας τα στοιχεία που προβλέπονται στην αντίστοιχη φόρμα (βρίσκεται στο εικονίδιο «Εγγραφή στο newsletter» ). Τα στοιχεία που ζητούνται από τον επισκέπτη είναι να συμπληρώσει το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), ο επισκέπτης θα λαμβάνει ενημερωτικά e-mail για τα προϊόντα, τις προσφορές και τις εκπτώσεις του καταστήματος.

2γ) Δημιουργία λογαριασμού

Με την δημιουργία λογαριασμού παρέχονται στους χρήστες του www.epb.gr υπηρεσίες μελών. Ο επισκέπτης/χρήστης έπειτα από την μελέτη και την αποδοχή των όρων χρήσης και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει www.epb.gr, θα παραλάβει μέσω e-mail, την επιβεβαίωση της δημιουργίας λογαριασμού και εφεξής θα έχει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν με τον προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης θα έχει ορίσει. Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την αποκλειστική χρήση από τους ίδιους του λογαριασμού τους όπως και την μη προσβασιμότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς να έχουν την έγκρισή τους. Επιπλέον, τα μέλη παραμένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (user account). Συνιστάται στα μέλη να μεριμνούν για την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Log out). Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του www.epb.gr απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Γλώσσα επικοινωνίας με τον πελάτη είναι η Ελληνική.
Ο επισκέπτης /χρήστης/πελάτης ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο www.epb.gr, αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα www.epb.gr ως εγγεγραμμένο μέλος/ ή εγγεγραμμένος πελάτης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δε χρειάζεται η συμπλήρωση εκ νέου της φόρμας των στοιχείων του για την πραγματοποίηση παραγγελίας.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη/χρήστη, ο Πελάτης/χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το www.epb.gr να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη ένα φάκελο επονομαζόμενο « cookie » ο οποίος έχει ως μοναδικό σκοπό την εν λόγω ταυτοποίηση.

3) Παραγγελία/Πληρωμή

Ο πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται παρακάτω η διαδικασία αυτής. Η επικύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων πώλησης.
α) Ο πελάτης που έχει ενδιαφέρον για ένα προϊόν στην ιστοσελίδα www.epb.gr ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του: Πατώντας το εικονίδιο «καλάθι» , ελέγχοντας τα στοιχεία της παραγγελίας (χρώμα, ποσότητα, μέγεθος, τιμή, κλπ…) συνεχίζοντας ο πελάτης επικυρώνει το επιλεγμένο προϊόν ή τα επιλεγμένα προϊόντα πατώντας το εικονίδιο «αγορά».
β) Κατά την πρώτη του παραγγελία ο πελάτης οφείλει να προβεί στης συμπλήρωση μιας φόρμας, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας(περί νομικών προσώπων) Aριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ταχυδρομικός Κώδικας. Στο στάδιο αυτό, ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό.
Έπειτα, αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, ο πελάτης καλείται, (αφού βεβαιωθεί ως προς την ορθότητα των στοιχείων που παρέθεσε και την επιλογή του προϊόντος ) να επικυρώσει οριστικά και αμετάκλητα την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «επιβεβαίωση παραγγελίας».
γ) Πληρωμή
Η καταβολή του τιμήματος του προϊόντος που επιλέχθηκε πραγματοποιείται με έναν από τους υποδεικνυόμενους τρόπους που περιλαμβάνει ο διαδικτυακός τόπος www.epb.gr, κατ’ επιλογή του πελάτη :
1.Αντικαταβολή (Μετρητά στη παράδοση- «χέρι με χέρι») για αγορές που το συνολικό ποσό δεν ξεπερνά το ποσό των €500,00
Μπορεί να εξοφληθεί η παραγγελία κατά την παραλαβή του προϊόντος από εσάς. Η επιλογή της αντικαταβολής έχει επιπλέον χρέωση 3,00€.
2.Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών. Εφόσον επιλεγεί η καταβολή του τιμήματος με τραπεζικό έμβασμα, θα λάβετε αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ένα e-mail με όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να κάνετε την τραπεζική κατάθεση χρημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από την ιστοσελίδα της τράπεζά σας, μέσω e-banking ή απευθείας σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα.
3. Με χρηματοδότηση από την TBI BANK χωρίς κάρτα.
4. Με πιστωτική – χρεωστική κάρτα μέσω της www.epb.gr
Εφόσον επιλεγεί η καταβολή του τιμήματος με τραπεζικό έμβασμα, θα λάβετε αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ένα e-mail με όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να κάνετε την τραπεζική κατάθεση χρημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από την ιστοσελίδα της τράπεζά σας, μέσω e-banking ή απευθείας σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα.
Η ELECTRIC POWER BIKES διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση ή την πραγματοποίηση παραγγελίας από πελάτη με τον οποίο εκκρεμεί δικαστική διαφορά.

4) Χρόνος Αποστολής (Παράδοσης /Παραλαβής) :

Ελλάδα
Εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων των οποίων επιλέξατε, οι αποστολές εκτελούνται εντός 1 έως 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας σας, και θα αποστέλλονται με μεταφορική εταιρεία.
Οι παραγγελίες που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακο, θα εκτελούνται την Δεύτερα. Mπορείτε να ενημερώνεστε με e-mail για την πρόοδο της παραγγελίας σας.
Σπανίως ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση της παραγγελίας, η οποία μπορεί να έχει διάρκεια από 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες και να οφείλεται σε περιόδους που μπορεί να προκύψει αιχμή (πχ. 10ήμερα προσφορών , Εκπτώσεις κτλ), ή και σε επιπρόσθετο έλεγχο του προϊόντος. Οι ώρες και οι λόγοι είναι ενδεικτικοί που αφορούν ενδεχόμενη καθυστέρηση της παραγγελίας.
Παραδόσεις προϊόντων το Σάββατο γίνονται με επιπρόσθετη χρέωση του πελάτη (θα ενημερωθείτε για το ποσό κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας) και εφόσον έχει ζητηθεί κατά την παραγγελία.
Κύπρος
Οι αποστολές στην Κύπρο, αποστέλλονται με τη μεταφορική εταιρεία Σαμοθρακίτης SBS SHIPPING LTD, με φορτηγό πλοίο που αναχωρεί κάθε Σάββατο από Πειραιά και Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Λεμεσό.Η εξόφληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω αντικαταβολής αλλά με τραπεζική κατάθεση, e-banking ή πιστωτική – χρεωστική κάρτα. Οι επιστροφές επιβαρύνουν τον πελάτη, ο οποίος με δικό του κόστος και ευθύνη επιστρέφει το προϊόν με οποιαδήποτε εταιρεία επιλέξει.

5) Επιστροφή

α) Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω της ιστοσελίδας www.epb.gr δύνανται να επιστραφούν, εφόσον το προϊόν που παραλάβατε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε.
Ελλάδα
Δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα επιστροφής για την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το κατάστημα τηλεφωνικά ή μέσω e-mail με το www.epb.gr για τη ρύθμιση της διαδικασίας αποστολής.
Κύπρος
Επιστροφές από Κύπρο:
Ο πελάτης επιβαρύνεται τα μεταφορικά έξοδα για όλες τις διακινήσεις του πακέτου του.
Θα πραγματοποιείται σε διάστημα 14 ημερών από την παραλαβή στον χώρο σας με την μεταφορική εταιρεία που θα σας υποδείξει η εταιρία μας.
β) Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία. Αν για οποιοδήποτε λόγο η εξωτερική συσκευασία έχει χαθεί, πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη συσκευασία που θα επιλέξετε, προκειμένου να προστατεύεται η εσωτερική συσκευασία επαρκώς.
γ) Το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και με όλα τα απαραίτητα παραστατικά που έλαβε ο πελάτης κατά την παραλαβή του.
Το νέο προϊόν θα αποστέλλεται αφού παραληφθεί το αρχικό προϊόν και εφόσον η εταιρεία έχει ελέγξει ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (να μην έχει γίνει χρήση του και να μην έχει υποστεί φθορές).
δ) Οι αλλαγές θα γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα ενημερώσει το κατάστημα εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Σε περίπτωση που έχετε παραλάβει το προϊόν που έχετε παραγγείλει και το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση καλής λειτουργίας δεν γίνεται δεκτή από την εταιρεία μας η επιστροφή του προϊόντος, παρά μόνο κατ’ εξαίρεσιν και και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι για την επιστροφή ενός προϊόντος, μετά από εξέταση όλων των δεδομένων της αίτησης επιστροφής από την εταιρεία μας και εφόσον η εταιρεία μας κρίνει, ότι θα πρέπει να γίνει η επιστροφή του προϊόντος, ο πελάτης σε περίπτωση που έχει αποσυσκευάσει το προϊόν, υποχρεούται να συσκευάσει το προϊόν όπως αρχικά ήταν συσκευασμένο και να το παραδώσει στη μεταφορική εταιρεία. Μετά την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία μας, ελέγχεται το προϊόν και αν βρεθεί στην αρχική του κατάσταση, όπως ακριβώς ήταν πριν την αποστολή στον πελάτη, πιστώνει εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επιστραφέντος προϊόντος, τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Το χρηματικό ποσό που επιστρέφεται σε αυτή την περίπτωση στο λογαριασμό του πελάτη είναι η αξία του προϊόντος μειωμένο κατά το χρηματικό ποσό που πλήρωσε η εταιρεία μας σε μεταφορικά έξοδα για την μεταφορά του επιστραφέντος προϊόντος από την έδρα του πελάτη στην έδρα της εταιρείας μας.
Σε περίπτωση που το επιστραφέν προϊόν δεν βρεθεί στην αρχική του κατάσταση, όπως ακριβώς ήταν πριν την αποστολή στον πελάτη, κοστολογούνται οι φθορές που έχουν προκληθεί από τον πελάτη και αφαιρούνται και αυτές από το επιστρεφόμενο ποσό.

7) Λανθασμένη αποστολή

Αν τυχόν ο πελάτης παρέλαβε προϊόν διαφορετικό από εκείνο της επιλογής του, θα πρέπει να ενημερώσει τηλεφωνικά το φυσικό κατάστημα ή με e-mail, το www.epb.gr αντίστοιχα, βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στο τομέα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα μας, εντός 3 ημερών από την παραλαβή. Θα λάβετε οδηγίες για την επιστροφή και την αντικατάστασή του, στην οποία δεν θα έχει καμία επιβάρυνση ο πελάτης.

8)Προσφορές και εκπτώσεις

Οι προσφορές του καταστήματος είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.epb.gr. Στην περίοδο των εκπτώσεων οι αλλαγές γίνονται αποδεκτές όπως είθισται.
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Οι εκπτώσεις και η διάρκεια αυτών καθορίζονται από τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Επικράτειας και για όσο χρόνο προβλέπει η εκάστοτε ημεδαπή νομοθεσία.
Οι προσφορές θα ισχύουν έως να εξαντληθούν τα αποθέματα. Προϊόν προσφοράς το οποίο δεν διατίθεται πλέον θα φέρει την ετικέτα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου του.
Σε κάθε όμως περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας η οποία αφορά μη διαθέσιμο προϊόν, το www.epb.gr δεσμεύεται να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικά τον πελάτη που έδωσε την εντολή.

9) Tιμές / Έξοδα Μεταφοράς- Φ.Π.Α

α) Οι δαπάνες μεταφοράς/ έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.
γ) Οι τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. που τα βαρύνει. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων και όλων των φόρων για την Ελλάδα. Εάν υπάρξει αλλαγή στο ποσοστό του ΦΠΑ, η αλλαγή συνυπολογίζεται στην τιμή των προϊόντων χωρίς προηγουμένως να ειδοποιηθεί ο Πελάτης.
Ο διαδικτυακός τόπος www.epb.gr, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση αλλά τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί θα τιμολογούνται με την τιμή που ίσχυε κατά τη καταχώρηση της παραγγελίας.

10) Προσωπικά δεδομένα

Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε έχει ως στόχο την εκπλήρωση της τυχόν εμπορικής συναλλαγής που επιθυμείτε με το κατάστημά μας καθώς και την αποστολή πληροφοριών και προσφορών για προωθητικούς σκοπούς και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας εφόσον εσείς το επιθυμείτε. Αφού μας υποβάλετε συμπληρωμένη την φόρμα των στοιχείων σας, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.
Προκειμένου να σας παρέχουμε τις σχετικές προσφορές και πληροφορίες ενδέχεται να αναλύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η www.epb.gr αναγνωρίζει τη σημασία και τη σοβαρότητα του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια αυτών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Βεβαιώνεται ότι μόνο υπάλληλοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστεθέντες της εταιρείας, και μόνο όποτε είναι αναγκαίο, (π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών) στα πλαίσια διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ELECTRIC POWER BIKES θεωρούνται απόρρητα, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.
Κατά περίπτωση, μπορείτε να ασκήσετε, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας, διαγραφής (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή δεν προβλέπεται από το νόμο σχετική υποχρέωση ) περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ) φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο). Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης , εξαιρούμενων των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης / παραγγελίας και των δεδομένων για τα οποία μας έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στο info@epb.gr στην εταιρία μας , εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα αναφερθέντα δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.epb.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι χρήστες του www.epb.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.epb.gr. Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την εταιρία και θα διατηρούνται στο αρχείο αυτής, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992). Επιπρόσθετα, οι εντολές , παραγγελίες και οι συμβάσεις αγορών σας, ενδέχεται να αρχειοθετούνται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία μας τηλεφωνικώς 2821049722 και ηλεκτρονικά info@epb.gr
Επιπλέον, πάντα διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

11) Λειτουργία υπηρεσιών

Η εταιρία που επιμελείται την λειτουργία των υπηρεσιών, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή ακόμα και το σύνολο των υπηρεσιών του www.epb.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Επιπλέον, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των προσωπικών λογαριασμών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη οι οποίοι πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
Η επιμελούσα εταιρία διατηρεί, ακόμα, το δικαίωμα να τροποποιήσει, οποιαδήποτε στιγμή και άνευ προειδοποίησης, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.epb.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου.

12) Διαφήμιση/ Επίσκεψη μέσω άλλων δεσμών (links)

Η εταιρία ELECTRIC POWER BIKES δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών οι οποίοι διαφημίζονται στο www.epb.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Η εταιρία ELECTRIC POWER BIKES δεν έχει τον έλεγχο της διαθεσιμότητας, του περιεχομένου, της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ποιότητα και της πληρότητας των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω “δεσμών”, ή διαφημιστικών banners στο www.epb.gr, ούτε έχει σύνδεση με αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

13) Στοιχεία Πώλησης

Η πώληση απευθύνεται στους καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν πλήρη στοιχεία διεύθυνσης αποστολής.
Όλα τα προϊόντα τα οποία εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρι να εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Τα προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα θα φέρουν την ετικέτα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου τους.
Σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας που αφορά σε μη διαθέσιμο προϊόν, το www.epb.gr δεσμεύεται να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον πελάτη που παρήγγειλε μη διαθέσιμο προϊόν.

14) Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας www.epb.gr, οπτικά ή ηχητικά, λαμβάνοντας υπόψιν και την υποκείμενη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικότερα όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ELECTRIC POWER BIKES και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου και τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να αποτελέσει εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο (αποκλειστική ιδιοκτησία της www.epb.gr).
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το δικαίωμα υπαναχώρησης συνοψίζεται ως εξής: Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω του www.epb.gr εφόσον παρέλαβε διαφορετικό προϊόν από αυτό που παράγγειλε με δήλωσή του απευθυνόμενη προς την εταιρία ELECTRIC POWER BIKES, η οποία εδρεύει στο Δήμο Σούδας Κρήτης (οδός Πλωτάρχου Μαριδάκη αρ. 5), μέσα σε 14 ημέρες από την εκ μέρους του παραλαβή των προϊόντων και εφόσον εκείνα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Οι δαπάνες επιστροφής θα επιβαρύνουν την εταιρεία.
Διευκρίνιση
H www.epb.gr δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμβολή στην παροχή της υπηρεσίας, ή κάθε κακόβουλη εξωτερική παρεμβολή ή παρουσία ιού που παρεμποδίζει την χρήση της ιστοσελίδας ή/και την εκτέλεση της σύμβασης με τον πελάτη – καταναλωτή . Επιπρόσθετα, κάθε συμβάν που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία, απαλλάσσει εξ’ ολοκλήρου την www.epb.gr από κάθε ευθύνη (με την επιφύλαξη των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και της Νομοθεσίας περί τη «Προστασία του Καταναλωτή»).
Υπουργείο Ανάπτυξης – Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή (Καλέστε στην γραμμή 1720).