ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην ηλεκτρονική μας σελίδα www.epb.gr της ELECTRIC POWER BIKES προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών μας ( εφ’εξής «πελάτες» ) και δεν τις κοινοποιούμε σε τρίτους (Ν. 2472/1997, Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τον Νόμο 2774/1999 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Κανένα προσωπικό σας στοιχείο δεν αποθηκεύεται αυτόματα.
Κατά την δημιουργία λογαριασμού, σας ζητείτε να εισάγεται προσωπικές σας πληροφορίες, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε στην αγορά των προϊόντων μας, να ενημερωθείτε για την παράδοση των προϊόντων, για ειδικές προσφορές και άφιξη νέων προϊόντων. Τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την ηλεκτρονική μας σελίδα www.epb.gr της ELECTRIC POWER BIKES και την μεταφορική εταιρία από την οποία παραλαμβάνεται τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει.
Η ηλεκτρονική μας σελίδα www.epb.gr χρησιμοποιεί cookies για την ομαλότερη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που στέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε πελάτη μας, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης επιθυμεί να δέχεται cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για τη ευκολότερη πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες της ηλεκτρονική μας σελίδα www.epb.gr. Ποτέ δεν χρησιμοποιούνται για την συλλογή προσωπικών δεδομένων του πελάτη, όπως εγγράφων ή αρχείων από τον υπολογιστή του. Οι πελάτες της ηλεκτρονικής μας σελίδας www.epb.gr μπορούν να ρυθμίσουν τον υπολογιστή τους ώστε να τους ενημερώνει για τη χρήση των cookies, οπότε έχουν τη δυνατότητα να μην επιτρέπουν την χρήση cookies. Ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση οι πελάτες μας να μην έχουν πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες.
Σε όλους τους πελάτες μας δίνεται η δυνατότητα διαγραφής ή αλλαγής των στοιχείων του λογαριασμού τους, οποτεδήποτε το επιθυμούν.
Η ηλεκτρονική μας σελίδα www.epb.gr θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία:
*Σε κρατικές αρχές , μόνο μετά από απόφαση δικαστηρίου, απαίτηση νόμου ή αίτημα κρατικής αρχής.
*Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της ηλεκτρονικής μας σελίδας www.epb.gr

Οι όροι και οι εγγυήσεις της πολιτικής απορρήτου μας δεν καλύπτουν τη σχέση μεταξύ των πελατών της ηλεκτρονικής μας σελίδας www.epb.gr και των πάσης φύσης υπηρεσιών που δεν βρίσκονται στον έλεγχο ή στην ιδιοκτησία μας. Λόγω της ιδιαιτερότητας του Διαδικτύου, η ηλεκτρονική μας σελίδα www.epb.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανές ζημίες που υποστούν οι πελάτες μας κατά την χρήση σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένων της ηλεκτρονικής μας σελίδας www.epb.gr, τις οποίες χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία γνωρίζοντας τους όρους και τις εγγυήσεις της πολιτικής απορρήτου μας.
Η ηλεκτρονική μας σελίδα www.epb.gr της ELECTRIC POWER BIKES διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής των όρων της πολιτικής απορρήτου εφόσον συντρέχουν λόγοι αλλαγής του υπάρχοντος νομικού πλαισίου ή την ψήφιση νέου.
Οι πελάτες μας έχουν το δικαίωμα μη χρήσης της ηλεκτρονικής μας σελίδας www.epb.gr , εάν δεν συμφωνούν με τους παραπάνω όρους της πολιτικής απορρήτου μας.
Με την δημιουργία του λογαριασμού σας, χρειάζεται να αποδεχτείτε όλα τα παραπάνω.