Επιδότηση “ΚΙΝΟΥΜΑΙ ηλεκτρικά”2

Το ποσοστό επιδότησης υπολογίζεται στην τιμή του προϊόντος προ ΦΠΑ και είναι:
40% για ηλεκτρικά ποδήλατα
30% για ηλεκτρικά μοτοποδήλατα κατηγορίας L1-L4
40% για ηλεκτρικά μοτοποδήλατα κατηγορίας L6-L7

Στην αρχή της περιγραφής του κάθε προϊόντος στην ιστοσελίδας μας αναγράφεται το συνολικό ποσό επιδότησης