ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Τα προϊόντα της ELECTRIC POWER BIKES καλύπτονται από εγγύηση 12 (δώδεκα) μηνών για βλάβες που οφείλονται σε κατασκευαστικές ατέλειες στα παρακάτω ηλεκτρικά εξαρτήματα: ηλεκτροκινητήρας, ελεγκτής. Καλύπτονται από εγγύηση 12 (δώδεκα) μηνών οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου, ενώ οι συσσωρευτές μολύβδου καλύπτονται από εγγύηση 6 (έξι) μηνών. ΔΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση τα παρακάτω εξαρτήματα – ανταλλακτικά: ο φορτιστής της μπαταρίας, περιστρεφόμενη χειρολαβή επιτάχυνσης – χειρόγκαζο, αισθητήρας πεντάλ – pedelec, όργανο ένδειξης της μπαταρίας και χειρισμού – χιλιομετρητής – display, τακάκια φρένων, δισκόφρενα, καλώδια φρένων, φωτιστικά, λαμπάκια, διακόπτες, σκελετός, αναρτήσεις, σέλα, μοχλός συγκράτησης σέλας, σχάρα, μπαγαζιέρα, καλάθι, τιμόνι, προφυλακτήρας αλυσίδας, αλυσίδα, πλαστικά καλύμματα, γρανάζια – σασμάν ταχυτήτων, επιλογέας ταχυτήτων, φτερά-λασπωτήρες, κλειδαριά, καθρέπτες, πετάλια, δισκοβραχίονας, ελαστικά, σαμπρέλες, ορθοστάτης – πλαγιοστάτης, ακτίνες, ζάντες – στεφάνια ανακλαστήρες και λοιπά αναλώσιμα υλικά. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Πειστήριο των παραπάνω είναι η ημερομηνία της εγγύησης ή απόδειξης αγοράς. Η μπαταρία ιόντων λιθίου θεωρείται ελαττωματική και καλύπτεται από την εγγύηση, όταν η απόδοσή της πέφτει κάτω από το 40% της ονομαστικής της απόδοσης από την ημέρα αγοράς. Η μπαταρία μολύβδου θεωρείται ελαττωματική και καλύπτεται από την εγγύηση, όταν σε διάστημα 6 (έξι) μηνών από την ημέρα αγοράς, διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα στοιχεία είναι βραχυκυκλωμένα. Η εγγύηση στις μπαταρίες μολύβδου δεν καλύπτει την πτώση απόδοσης της μπαταρίας. Η εγγύηση της μπαταρίας διακόπτεται ως συνέπεια μη ορθής χρήσης της μπαταρίας για παράδειγμα, υπερφόρτιση, υπερβολική αποφόρτιση, βραχυκύκλωμα που δέχεται από ελαττωματικό – βραχυκυκλωμένο ελεγκτή ή ηλεκτροκινητήρα, εμφανή ίχνη υγρασίας εντός του κελύφους της μπαταρίας, ρωγμές, θραύση από πτώση, χτύπημα ή κακή στερέωση, ελαττωματικό φορτιστή, επεμβάσεις στη καλωδίωση του φορτιστή και στη μπαταρία από μη εξουσιδοτημένα άτομα, όπως τεχνικό που δεν ανήκει στην εταιρεία μας, από εμφανή σημεία καταπόνησης του φορτιστή, όπως σπασμένο ή ξεκολλημένο κέλυφος .

2. Τα προϊόντα της ELECTRIC POWER BIKES πρέπει να χρησιμοποιούνται ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης –  συντήρησης και στις γενικές οδηγίες χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, τις οποίες μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
3. Η απόδειξη λιανικής αγοράς ή το τιμολόγιο αγοράς αποτελούν και πιστοποιητικό εγγύησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην απόδειξη αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης.
4. Σε περίπτωση επέμβασης που καλύπτεται από την εγγύηση ο πελάτης θα μεταφέρει με ιδία φροντίδα το προϊόν έως το συνεργείο επισκευής της ELECTRIC POWER BIKES συνοδεύοντάς το με την απόδειξη αγοράς-εγγύησης. Το προϊόν θα επισκευαστεί και θα επιστραφεί στον πελάτη μετά από ειδοποίηση από το συνεργείο επισκευής της ELECTRIC POWER BIKES. Οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να εκτελούνται από το συνεργείο επισκευής της ELECTRIC POWER BIKES. Οποιαδήποτε αντικατάσταση ανταλλακτικού που έχει υποστεί βλάβη ή είναι ελαττωματικό θα πρέπει ΠΡΩΤΑ να αποστέλλεται στην έδρα της εταιρίας μας, στη συνέχεια να ελέγχεται από τους τεχνικούς μας και εφόσον διαπιστωθεί, ότι η βλάβη οφείλεται σε ελαττωματικό προϊόν ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ αποστέλλεται το επισκευασμένο ανταλλακτικό στην περίπτωση που μπορεί να επισκευαστεί ή καινούργιο ανταλλακτικό στην περίπτωση που δεν μπορεί να επισκευαστεί. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι το ανταλλακτικό έχει υποστεί βλάβη από υπαιτιότητα του χρήστη, η αντικατάσταση – επισκευή επιβαρύνει οικονομικά τον πελάτη. Όλα τα έξοδα μεταφοράς προς και από την εταιρία προς τον πελάτη, επιβαρύνουν τον πελάτη.
5. Η εκτέλεση μίας επισκευής ή/και αντικατάστασης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα εγγύηση, δεν επιφέρει την επέκταση της εγγύησης ούτε την ανανέωση της λήξης αυτής.
6. Η παρούσα εγγύηση δεν επεκτείνεται σε διάφορες περιπτώσεις φθοράς υλικού, σχεδίασης ή κατασκευής. Συγκεκριμένα, δεν καλύπτει τα ακόλουθα:
• Ελέγχους, συντήρηση, περιοδική επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων ως συνέπεια της φυσικής φθοράς του προϊόντος όπως: τακάκια φρένων, δισκόφρενα, καλώδια φρένων, φωτιστικά, λαμπάκια, διακόπτες, σκελετός, αναρτήσεις, σέλα, μοχλός συγκράτησης σέλας, σχάρα, μπαγαζιέρα, καλάθι, τιμόνι, προφυλακτήρας αλυσίδας, αλυσίδα, πλαστικά καλύμματα, γρανάζια – σασμάν ταχυτήτων, επιλογέας ταχυτήτων, φτερά-λασπωτήρες, κλειδαριά, καθρέπτες, πετάλια, δισκοβραχίονας, ελαστικά, σαμπρέλες, ορθοστάτης, ακτίνες, ζάντες, ανακλαστήρες και λοιπά αναλώσιμα υλικά.
• Κατάχρηση, κακή χρήση, αμέλεια ή χρήση μη συμβατή με το σκοπό του προϊόντος (για παράδειγμα χρήση του οχήματος σε εκτός δρόμου διαδρομές, υπερφόρτωση του οχήματος πέρα από τα όρια που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης ή με τις ειδικότερες τεχνικές προφυλάξεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης, ή ζημίες που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα όπως πτώσεις ή/και εισχώρηση υγρών σε ελεγκτή, μπαταρία, ηλεκτροκινητήρα, φορτιστή και όλα τα ηλεκτρικά μέρη του οχήματος).
• Χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με εξαρτήματα μη πιστοποιημένα από την ELECTRIC POWER BIKES ως κατάλληλα για το προϊόν.
• Δυσλειτουργίες του προϊόντος που προέρχονται από λανθασμένη εγκατάσταση ή εργασία που δεν συμφωνούν με τα τεχνικά πρότυπα ή τα πρότυπα ασφάλειας όπως αυτά ισχύουν, ή παραβίαση των οδηγιών που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.
• Ατυχήματα, φυσικές καταστροφές ή άλλες αιτίες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της ELECTRIC POWER BIKES, και προέρχονται από κεραυνό, νερό, υγρασία, αλμύρα, φωτιά.
• Ζημίες στην μπαταρία που οφείλονται σε υπερφόρτωση ή χρήση κατά παράβαση των σαφών οδηγιών για ορθή συντήρηση που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.
• Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο προϊόν για να συμμορφωθεί με εθνικά ή τοπικά τεχνικά πρότυπα που ισχύουν σε χώρες, όπου το προϊόν δε διατίθεται.
• Επισκευές που έχουν εκτελεστεί από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία, όπως είναι το άνοιγμα του προϊόντος ή επεμβάσεις στο προϊόν (μπαταρία, ηλεκτροκινητήρας, μονάδα ελεγκτή, φορτιστής, ηλεκτρικό κύκλωμα μετά των εξαρτημάτων του και της καλωδίωσης) από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
• Αλλοίωση, ακύρωση, αφαίρεση, ή αδυναμία ανάγνωσης του μοντέλου ή/και του αριθμού σειράς του προϊόντος.
• Φόρτιση της μπαταρίας που έχει γίνει με φορτιστή διαφορετικού μοντέλου από εκείνον που χορηγήθηκε και συνοδεύει το προϊόν ή με μη γνήσιο φορτιστή,που παρέχεται από την ELECTRIC POWER BIKES.
• Μη συμμόρφωση με τους κανόνες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

Χρήση του οχήματος σε δρόμους με κλίση μεγαλύτερη της ανώτερης προβλεπόμενης για τον εκάστοτε ηλεκτροκινητήρα ή την φόρτωση με βάρος μεγαλύτερου του προβλεπομένου.
7. Το υλικό που αντικαθίσταται από την εγγύηση λόγω ζημίας ανήκει στην κυριότητα της ELECTRIC POWER BIKES, και πρέπει να παραδίδεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο που θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιστρέψει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση το υλικό θα τιμολογηθεί κανονικά στον πελάτη.
8. Οποιαδήποτε βλάβη διαπιστωθεί από τον πελάτη θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία μας και να αναφέρει το πρόβλημα, ώστε να του δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε επέμβασης σε εξαρτήματα του οχήματος από τον πελάτη ή από συνεργείο , για την οποία δεν έχει ενημερωθεί η εταιρεία μας εκ των προτέρων, ώστε να εγκρίνει την επέμβαση, επιφέρει τη λήξη της εγγύησης του οχήματος.
9. Η αναγραφόμενη αυτονομία της εκάστοτε μπαταρίας ισχύει με έναν οδηγό – χρήστη οχήματος βάρους 75 κιλών, με αίθριες καιρικές συνθήκες, 25 βαθμούς κελσίου, χωρίς αντίθετους ανέμους, σε στεγνό λείο και επίπεδο ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα, με 0% κλίση εδάφους, συνεχόμενη κίνηση, χωρίς διακοπές, χωρίς στάσεις και επανεκκινήσεις και σταθερή ταχύτητα 15χλμ/ώρα.
10. Για να είναι σε ισχύ η εγγύηση δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το όχημα τα αυτοκόλλητα σήματα της εταιρείας μας, που εμφανίζουν το λογότυπο, τα τηλέφωνα, την ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας μας.
11. Η παρούσα εγγύηση δεν τροποποιεί ούτε περιορίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών όπως αυτά έχουν οριστεί από το νόμο, ούτε εκείνα που ο καταναλωτής μπορεί να απολαμβάνει σε ισχύ των συμβάσεων αγοραπωλησίας που ενδεχομένως έχει συνάψει με τους αντιπροσώπους.
12. Για οποιαδήποτε αντιδικία αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση είναι εκείνα του Ν. Χανίων.

Τεχνική Υποστήριξη

Σε όλους τους πελάτες μας που προβαίνουν στη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ELECTRIC POWER BIKES, προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη που περιλαμβάνει παντός τύπου επισκευές και συντήρηση, έτσι ώστε να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή ηλεκτρικού οχήματος ELECTRIC POWER BIKES.