ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα www.epb.gr ανήκει στην ELECTRIC POWER BIKES.
Η χρήση της ιστοσελίδας μας διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Όλα τα δεδομένα της ιστοσελίδας μας είναι αξιόπιστα, κατά τη χρονική στιγμή της καταχώρησής τους. Παρόλα ταύτα δεν παρέχουμε εγγύηση, πως όλα τα πληροφοριακά στοιχεία είναι πλήρως έγκυρα ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό η ELECTRIC POWER BIKES δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που επισκέπτες της ιστοσελίδας μας υποστούν ζημία κατά την χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας μας.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ενδεχόμενους κινδύνους από την περιήγησή τους στη ιστοσελίδα μας. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση μη πρόκλησης ζημίας κατά περιουσιακών σας στοιχείων από την χρήση της ιστοσελίδας μας.
Δεν παρέχουμε εγγύηση για την τήρηση απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων, όταν επισκέπτεσθε άλλες ιστοσελίδες, με τις οποίες είναι συνδεδεμένη η δική μας ιστοσελίδα, διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να τις ελέγξουμε.
Η ELECTRIC POWER BIKES έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε πληροφορία περιέχεται στην ιστοσελίδα μας www.epb.gr χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ανακοίνωση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται δεδομένο, ότι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται στις τροποποιήσεις.
Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται στην ιστοσελίδα www.epb.gr είναι πνευματικά δικαιώματα και ιδιοκτησία της ELECTRIC POWER BIKES. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.
Η ELECTRIC POWER BIKES έχει το δικαίωμα να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.
Θεωρείται ότι όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας συμφωνούν και δεσμεύονται με τους παραπάνω όρους και τις προϋποθέσεις.
Ένα διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.