Εγγύηση

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

1.   Τα προϊόντα της ELECTRIC POWER BIKES καλύπτονται από εγγύηση 12 (δώδεκα) μηνών για βλάβες που οφείλονται σε κατασκευαστικές ατέλειες στα παρακάτω ηλεκτρικά εξαρτήματα: ηλεκτροκινητήρας, ελεγκτής. Καλύπτονται από εγγύηση 12 (δώδεκα) μηνών οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου, ενώ οι συσσωρευτές μολύβδου καλύπτονται από εγγύηση 6 (έξι) μηνών  ΔΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση τα παρακάτω εξαρτήματα - ανταλλακτικά: ο φορτιστής της μπαταρίας, περιστρεφόμενη χειρολαβή επιτάχυνσης - χειρόγκαζο, αισθητήρας πεντάλ - pedelec, όργανο ένδειξης της μπαταρίας και χειρισμού - χιλιομετρητής - display, τακάκια φρένων, δισκόφρενα, καλώδια φρένων, φωτιστικά, λαμπάκια, διακόπτες, σκελετός, αναρτήσεις, σέλα, μοχλός συγκράτησης σέλας, σχάρα, μπαγαζιέρα, καλάθι, τιμόνι, προφυλακτήρας αλυσίδας, αλυσίδα, πλαστικά καλύμματα,  γρανάζια – σασμάν ταχυτήτων, επιλογέας ταχυτήτων, φτερά-λασπωτήρες,  κλειδαριά, καθρέπτες, πετάλια, δισκοβραχίονας, ελαστικά, σαμπρέλες, ορθοστάτης - πλαγιοστάτης, ακτίνες, ζάντες - στεφάνια ανακλαστήρες και λοιπά αναλώσιμα υλικά. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Πειστήριο των παραπάνω είναι η ημερομηνία της εγγύησης ή απόδειξης αγοράς. Η μπαταρία ιόντων λιθίου θεωρείται ελαττωματική και καλύπτεται από την εγγύηση, όταν η απόδοσή της πέφτει κάτω από το 40% της ονομαστικής της απόδοσης από την ημέρα αγοράς. Η μπαταρία μολύβδου θεωρείται ελαττωματική και καλύπτεται από την εγγύηση, όταν σε διάστημα 6 (έξι) μηνών από την ημέρα αγοράς, διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα στοιχεία είναι βραχυκυκλωμένα. Η εγγύηση στις μπαταρίες μολύβδου δεν καλύπτει την πτώση απόδοσης της μπαταρίας. Η εγγύηση της μπαταρίας διακόπτεται ως συνέπεια μη ορθής χρήσης της μπαταρίας για παράδειγμα, υπερφόρτιση, υπερβολική αποφόρτιση, βραχυκύκλωμα που δέχεται από ελαττωματικό - βραχυκυκλωμένο ελεγκτή ή ηλεκτροκινητήρα, εμφανή ίχνη υγρασίας εντός του κελύφους της μπαταρίας, ρωγμές, θραύση από πτώση, χτύπημα ή κακή στερέωση, ελαττωματικό φορτιστή, επεμβάσεις στη καλωδίωση του φορτιστή και στη μπαταρία από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως τεχνικό που δεν ανήκει στην εταιρεία μας, από εμφανή σημεία καταπόνησης του φορτιστή, όπως σπασμένο ή ξεκολλημένο κέλυφος. 
Η εγγύηση του ηλεκτροκινητήρα διακόπτεται ως συνέπεια μη ορθής χρήσης του, όπως για παράδειγμα: Χρήση του ηλεκτροκινητήρα σε οδούς με κλίση μεγαλύτερη από την ανώτερη συνιστώμενη κλίση ανάβασης του εκάστου οχήματος, μεταφορά φορτίων μεγαλύτερο από το ανώτερο συνιστώμενο του εκάστου οχήματος, ύπαρξη υγρασίας – νερού στο εσωτερικό μέρος του ηλεκτροκινητήρα, φθορά - βραχυκύκλωμα των καλωδίων του ηλεκτροκινητήρα, αποκόλληση μαγνητών εντός του ηλεκτροκινητήρα ως αποτέλεσμα ενός ή και περισσοτέρων των ως παραπάνω αναφερομένων λόγων, αλλαγή χρώματος της περιέλιξης του ηλεκτροκινητήρα από ανοιχτό καφέ χρώμα – χρώμα χαλκού σε πιο σκούρο καφέ χρώμα που μπορεί να συνοδεύεται από οσμή καμένου αντικειμένου ως αποτέλεσμα ενός ή και περισσοτέρων των ως παραπάνω αναφερομένων λόγων, βραχυκυκλωμένος αισθητήρας ή αισθητήρες του ηλεκτροκινητήρα, ως αποτέλεσμα ενός ή και περισσοτέρων των ως παραπάνω αναφερομένων λόγων, κ.τ.λ.
2.     Τα προϊόντα της ELECTRIC POWER BIKES πρέπει να χρησιμοποιούνται ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης. 

3.      Η απόδειξη λιανικής αγοράς ή το τιμολόγιο αγοράς αποτελούν και πιστοποιητικό εγγύησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην απόδειξη αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης.
4.     Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη - δυσλειτουργία του προϊόντος που καλύπτεται από την εγγύηση, ο πελάτης θα μεταφέρει με ιδία φροντίδα το προϊόν έως το συνεργείο επισκευής της ELECTRIC POWER BIKES ή σε εξουσιοδοτημένο - συνεργαζόμενο συνεργείο της ELECTRIC POWER BIKES συνοδεύοντάς το με την απόδειξη αγοράς-εγγύησης και αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα και άμεσα την ELECTRIC POWER BIKES για τη βλάβη - δυσλειτουργία του προϊόντος. Το προϊόν θα επισκευαστεί και θα επιστραφεί στον πελάτη μετά από ειδοποίηση από το συνεργείο επισκευής της ELECTRIC POWER BIKES  ή από το εξουσιοδοτημένο - συνεργαζόμενο συνεργείο της ELECTRIC POWER BIKES. Οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να εκτελούνται ΜΟΝΟ από το συνεργείο επισκευής της ELECTRIC POWER BIKES ή από εξουσιοδοτημένο - συνεργαζόμενο συνεργείο της ELECTRIC POWER BIKES. Οποιαδήποτε επέμβαση - επισκευή γίνει στο προϊόν από συνεργείο, τεχνικό ή άτομο, το οποίο ΔΕΝ είναι εξουσιοδοτημένο - συνεργαζόμενο με την ELECTRIC POWER BIKES, επιφέρει τη λήξη της εγγύησης και απαλλάσσει την ELECTRIC POWER BIKES από οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στον πελάτη και οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει σχετικά με την σωστή λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια κατά τη χρήση του προϊόντος.  Οποιαδήποτε αντικατάσταση ανταλλακτικού που έχει υποστεί βλάβη ή είναι ελαττωματικό θα πρέπει ΠΡΩΤΑ να αποστέλλεται στην έδρα της εταιρίας μας, στη συνέχεια να ελέγχεται από τους τεχνικούς μας και εφόσον διαπιστωθεί, ότι η βλάβη οφείλεται σε ελαττωματικό προϊόν ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ αποστέλλεται το επισκευασμένο ανταλλακτικό στην περίπτωση που μπορεί να επισκευαστεί ή καινούργιο ανταλλακτικό στην περίπτωση που δεν μπορεί να επισκευαστεί. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι το ανταλλακτικό έχει υποστεί βλάβη από υπαιτιότητα του χρήστη, η αντικατάσταση - επισκευή επιβαρύνει οικονομικά τον πελάτη. Όλα τα έξοδα μεταφοράς προς και από την εταιρία προς τον πελάτη, επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ανταλλακτικό για την αποκατάσταση της βλάβης - δυσλειτουργίας του προϊόντος, το οποίο ο πελάτης το προμηθεύτηκε από άλλη εταιρία εκτός της ELECTRIC POWER BIKES και για το οποίο δεν έχει ενημερωθεί η ELECTRIC POWER BIKES ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, για να διαπιστώσει αν είναι συμβατό με το προϊόν, αυτό επιφέρει την λήξη της εγγύησης και την αποποίηση της ευθύνης της ELECTRIC POWER BIKES για περαιτέρω βλάβες που μπορούν να προξενηθούν στο προϊόν. 
5.     Η εκτέλεση μίας επισκευής ή/και αντικατάστασης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα εγγύηση, δεν επιφέρει την επέκταση της εγγύησης ούτε την ανανέωση της λήξης αυτής.
6.     Η παρούσα εγγύηση δεν επεκτείνεται σε διάφορες περιπτώσεις φθοράς υλικού, σχεδίασης ή κατασκευής. Συγκεκριμένα, δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

•         Ελέγχους, συντήρηση, περιοδική επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων ως συνέπεια της φυσικής φθοράς του προϊόντος όπως: τακάκια φρένων, δισκόφρενα, καλώδια φρένων, φωτιστικά, λαμπάκια, διακόπτες, σκελετός, αναρτήσεις, σέλα, μοχλός συγκράτησης σέλας, σχάρα, μπαγαζιέρα, καλάθι, τιμόνι, προφυλακτήρας αλυσίδας, αλυσίδα, πλαστικά καλύμματα,  γρανάζια – σασμάν ταχυτήτων, επιλογέας ταχυτήτων, φτερά-λασπωτήρες,  κλειδαριά, καθρέπτες, πετάλια, δισκοβραχίονας, ελαστικά, σαμπρέλες, ορθοστάτης, ακτίνες, ζάντες, ανακλαστήρες και λοιπά αναλώσιμα υλικά.
•         Κατάχρηση, κακή χρήση, αμέλεια ή χρήση μη συμβατή με το σκοπό του προϊόντος (για παράδειγμα χρήση του οχήματος σε εκτός δρόμου διαδρομές, υπερφόρτωση του 
οχήματος πέρα από τα όρια που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης ή με τις ειδικότερες τεχνικές προφυλάξεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης, ή ζημίες που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα όπως πτώσεις ή/και εισχώρηση υγρών σε ελεγκτή, μπαταρία, ηλεκτροκινητήρα, φορτιστή και όλα τα ηλεκτρικά μέρη του ποδηλάτου). 
•         Χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με εξαρτήματα μη πιστοποιημένα από την ELECTRIC POWER BIKES ως κατάλληλα για το προϊόν.
•         Δυσλειτουργίες του προϊόντος που προέρχονται από λανθασμένη εγκατάσταση ή εργασία που δεν συμφωνούν με τα τεχνικά πρότυπα ή τα πρότυπα ασφάλειας όπως αυτά ισχύουν, ή παραβίαση των οδηγιών που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.
•         Ατυχήματα, φυσικές καταστροφές ή άλλες αιτίες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της ELECTRIC POWER BIKES, και προέρχονται από κεραυνό,  νερό, υγρασία, αλμύρα, φωτιά.
•         Ζημίες στην μπαταρία που οφείλονται σε υπερφόρτωση ή χρήση κατά παράβαση των σαφών οδηγιών για ορθή συντήρηση που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.
•         Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο προϊόν για να συμμορφωθεί με εθνικά ή τοπικά τεχνικά πρότυπα που ισχύουν σε χώρες, όπου το προϊόν δε διατίθεται.
•         Επισκευές που έχουν εκτελεστεί από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία, όπως είναι το άνοιγμα του προϊόντος ή επεμβάσεις στο προϊόν (μπαταρία, ηλεκτροκινητήρας, μονάδα ελεγκτή, φορτιστής, ηλεκτρικό κύκλωμα μετά των εξαρτημάτων του και της καλωδίωσης) από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
•         Αλλοίωση, ακύρωση, αφαίρεση, ή αδυναμία ανάγνωσης του μοντέλου ή/και του αριθμού σειράς του προϊόντος.
•         Φόρτιση της μπαταρίας που έχει γίνει με φορτιστή διαφορετικού μοντέλου από εκείνον που χορηγήθηκε και συνοδεύει το προϊόν ή με μη γνήσιο φορτιστή, που παρέχεται από την ELECTRIC POWER BIKES.
•         Μη συμμόρφωση με τους κανόνες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

Χρήση του οχήματος σε δρόμους με κλίση μεγαλύτερη της ανώτερης προβλεπόμενης για τον εκάστοτε ηλεκτροκινητήρα ή την φόρτωση με βάρος μεγαλύτερου του προβλεπόμενου.
7. Το υλικό που αντικαθίσταται από την εγγύηση λόγω ζημίας ανήκει στην κυριότητα της ELECTRIC POWER BIKES, και πρέπει να παραδίδεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο που θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιστρέψει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση το υλικό θα τιμολογηθεί κανονικά στον πελάτη.
8. Ο αγοραστής οφείλει να ενημερώνεται για τους όρους της εγγύησης πριν την αγορά του προϊόντος από το παρών σημείο της ιστοσελίδας της ELECTRIC POWER BIKES. Μετά την αγορά του προϊόντος θεωρείται ότι ο αγοραστής έχει συμφωνήσει με τους όρους της παρούσας εγγύησης και είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τους όρους της παρούσας εγγύησης.
9. Ο αγοραστής οφείλει να διατηρεί την απόδειξη αγοράς ή το αντίγραφο της απόδειξης αγοράς του προϊόντος στο αρχείο του σε καλή κατάσταση. Θα πρέπει να επιδεικνύει την απόδειξη αγοράς ή το αντίγραφο της απόδειξης αγοράς του προϊόντος στο συνεργείο της ELECTRIC POWER BIKES ή στο εξουσιοδοτημένο - συνεργαζόμενο συνεργείο της ELECTRIC POWER BIKES και η οποία θα πρέπει να είναι καθαρή και πλήρως ευανάγνωστη. Σε περίπτωση που η απόδειξη αγοράς είναι δυσανάγνωστη και δεν μπορεί να αναγνωριστεί από αυτήν το μοντέλο του προϊόντος ή η ημερομηνία αγοράς η ELECTRIC POWER BIKES δεν είναι υποχρεωμένη να καλύψει με εγγύηση το προϊόν. Σε περίπτωση αδυναμίας του αγοραστή να προσκομίσει την απόδειξη αγοράς ή το αντίγραφο της απόδειξης αγοράς του προϊόντος στο συνεργείο της ELECTRIC POWER BIKES ή στο εξουσιοδοτημένο - συνεργαζόμενο συνεργείο της ELECTRIC POWER BIKES τότε η ELECTRIC POWER BIKES δεν είναι υποχρεωμένη να καλύψει με εγγύηση το προϊόν.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν τροποποιεί ούτε περιορίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών όπως αυτά έχουν οριστεί από το νόμο.
11. Για οποιαδήποτε αντιδικία αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση είναι εκείνα του Ν. Χανίων.